Technik budownictwa z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich do:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

w zakresie kwalifikacji BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów do:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Celem innowacji jest rozszerzenie treści programowych z zakresu przedmiotów: rysunek techniczny,

dokumentacja budowlana oraz posługiwanie się dokumentacją budowlaną z jednoczesnym nabyciem nowej, ponadprogramowej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw projektowania architektonicznego;

– poznanie i analizowanie źródeł informacji w procesie projektowym;

– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw projektowania i aranżacji wnętrz oraz zasad funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wnętrzach;

– poznanie różnorodnych materiałów wykończeniowych;

– umiejętność doboru kolorystki wnętrz;

– umiejętność prawidłowego czytania dokumentacji projektowej;

– rozbudzanie twórczej postawy, pobudzanie do aktywności intelektualnej i kreatywności;

– umiejętność analizowania, argumentowania i interpretacja zastosowanych rozwiązań projektowych;

Accessibility