Technik ogrodnik z innowacją florystyczną

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji OGR.02 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych do:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

W zakresie kwalifikacji OGR.05 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych do:

1) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich;

2) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych;

3) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

Innowacja ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia pracy w kwiaciarni lub założenia własnej działalności. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji powinny być procesem uświadamiania znaczącej roli samego ucznia w nabywaniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu zdobytej wiedzy, w szczególności:

przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;

rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań;

przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej;

– zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami florystycznymi;

– umiejętność kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych;

– projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych;

– rozwijanie uzdolnień i talentów;

– znajomość zasad dotyczących prowadzenia własnej kwiaciarni;

– udział w pokazach prowadzonych przez mistrzów florystyki w celu podnoszenia swoich umiejętności.

Accessibility