Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie jest integralną częścią szkoły, funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze, w którym uczniowie Technikum w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Szkoły Branżowej w zawodach: rolnik, ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych odbywają zajęcia praktyczne w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie.

Procesem wiodącym dla Pracowni Ćwiczeń Praktycznych jest proces dydaktyczny, który jest ściśle uzależniony od procesu produkcyjnego. Pracownia wyposażona jest w podstawowe maszyny do uprawy gleby, nawożenia organicznego i mineralnego, siewu i sadzenia, pielęgnacji i ochrony roślin, koszenia i zbioru zielonek a także do transportu ziemiopłodów, magazyny do przechowywania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, płodów rolnych, warsztaty naprawcze, stację meteorologiczną, hotel dla owadów pożytecznych, poletka doświadczalne roślin rolniczych, klasopracownię wyposażoną w materiały dydaktyczne, komputer, projektor multimedialny.

Wyposażenie naszej pracowni, bogate doświadczenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu, gwarantują wysoki poziom kształcenia oraz duże umiejętności zawodowe absolwentów naszej szkoły. Kierunek kształcenia i sposób prowadzenia praktycznej nauki zawodu zapewniają absolwentom naszej szkoły możliwość podjęcia dalszej nauki chociażby na wyższych uczelniach. Tym, którzy nie podejmują dalszej nauki, dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W pracowni odbywają się również lekcje przyrody organizowane dla przedszkoli oraz szkół powiatu leszczyńskiego. Spacer po sadzie i po ogrodach pracowni jest wspaniała lekcją dydaktyczną dla najmłodszych. Podczas spotkań w Pracowni mamy oprócz teoretycznej wiedzy możliwość zaprezentowania wielu warzyw, kwiatów oraz roślin ozdobnych. Wspaniała atmosfera podczas spotkań oraz uśmiech na twarzach najmłodszych jest dla nas bardzo ważna.
Istnieje również możliwość zorganizowania pikniku, przy ognisku.

Niewątpliwą atrakcją Pracowni dla odwiedzających jest stojący tam od 2018 roku odrestaurowany 300 – letni wiatrak „Czesław” przeniesiony z ulicy Strumykowej.

Zapraszamy serdecznie

Accessibility