Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych:

 

adres e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

telefon: 783479791

 

Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie szkoły lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia

Klauzula informacyjna – covid 19

Accessibility