Składy Zespołów Nadzorujących

Składy Zespołów Nadzorujących
Część pisemna
22 czerwca 2021 r. (wtorek) – wersja z wydrukowanymi arkuszami

Składy Zespołów Nadzorujących – część praktyczna model D
21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Harmonogram egzaminów
8 czerwca 2021 r. (wtorek) – egzamin pisemny elektroniczny

Wykaz przyborów na egzamin zawodowy
sesja czerwiec-lipiec 2021 r.

Składy Zespołów Nadzorujących
Część pisemna
22 czerwca 2020 r. (wtorek) – wersja z wydrukowanymi arkuszami

Harmonogram egzaminów – część praktyczna (model D)
7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

Accessibility