Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

12 stycznia 2021 r. (wtorek) – część pisemna (wersja z wydrukowanymi arkuszami)

Technikum: 3063010539I

Branżowa Szkoła I Stopnia: 306301- 0548G

Godzina 10:00

Numer

sali

Zawód

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Liczba zdających

1

H 213

Technik weterynarii

324002

R.9 Prowadzenie chowu, hodowli
i inseminacji zwierząt

1

H 106

Technik weterynarii

324002

RL.10 Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt

3

H 212

Ogrodnik

611303

RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

1

 

Godzina 12:00

Numer

sali

Zawód

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Liczba zdających

1

H 106

Technik ogrodnik

314205

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

1

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna model D

11 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

Technikum 306301- 0539I

Zawód

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania

egzaminu

Nr sali

Godzina / zmiana

Liczba zdających

Technik weterynarii

324002

RL.10 Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt

120 min.

H 106

9.00 / I

4

Technik architektury krajobrazu

314202

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

120 min

1

H 211

13.00 / II

1

Technik rolnik

314207

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

180 min

1

H 105

13.00 / II

9

Technik ogrodnik

314205

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

T.15 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

150 min.

1

H 213

13.00 / II

6

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna model DK

15 stycznia 2021 r. (piątek)

Technik budownictwa 311204

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania

egzaminu

Nr sali

Godzina / zmiana

Liczba zdających

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

180 min.

1

F-209

15.00 / II

1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna model W

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Data

Nr sali

Godzina / zmiana

Liczba zdających

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

120 minut

18.01.2021 r.

(poniedziałek)

E 101

8.00 / I

1

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna model W

Technik weterynarii 324002

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Data

Nr sali

Godzina / zmiana

Liczba zdających

R.10

Wykonywanie czynności pomocniczych

z zakresu usług weterynaryjnych

120 minut

28.01.2020 r.

(czwartek)

1

Klinika

16.00 / III

1

 

Wykaz przyborów na egzamin zawodowy

sesja styczeń-luty 2021 r.

CZĘŚĆ PISEMNA

dotyczy wszystkich kwalifikacji:

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Przybory

RL.10

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.16

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*,

ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

R.18

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*,

ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

R.22

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

T.15

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty*,

ołówek, gumka, linijka, temperówka.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Dla pozostałych kwalifikacji – zdający przynoszą długopis

z czarnym wkładem

Accessibility

UWAGA

Holler Box