DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO (dotyczy uczniów klas IV po gimnazjum – FORMUŁA 2015)
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi  szkoły w określonych terminach:
deklarację wstępną  do 30 września 2022 r.
deklarację ostateczną do  7 lutego 2023 r.
Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2022 (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2023 r.)

 

Zamieszczone informacje dotyczą klas 4 po gimnazjum zdających maturę w formule 2015.

Accessibility