PRACOWNIA ĆWICZEŃ BUDOWLANYCH

Pracownia Budowlana mieści się w najnowszym budynku kompleksu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Uroczystość otwarcia Pracowni odbyła się 13.10.2009 r.

W pięciu, bogato wyposażonych, pracowniach prowadzone są zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego z uczniami kształcącymi się w zawodach budowlanych:

– technik budownictwa;

– technik robót wykończeniowych w budownictwie;

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

– monter stolarki budowlanej;

– stolarz;

– murarz-tynkarz;

– dekarz  NOWOŚĆ

Pracownie są przystosowane do wykonywania ćwiczeń z zakresu robót budowlanych, wykończeniowych, obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.

Pracownia Budowlana jest częścią ośrodka egzaminacyjnego ZSR-B, w którym przeprowadzane są części praktyczne egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla w/w zawodów.

Ponadto w Pracowni Budowlanej odbywają się bardzo często konkursy, turnieje oraz szkolenia i konferencje ściśle powiązane z nauczanymi zawodami branży budowlanej.

Accessibility