Technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu do:

1) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

2) opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;

3) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

W zakresie kwalifikacji OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu do:

1) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;

2) opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;

3) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Innowacja ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia pracy w kwiaciarni lub założenia własnej działalności. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji powinny być procesem uświadamiania znaczącej roli samego ucznia w nabywaniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu zdobytej wiedzy, w szczególności:

przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;

rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań;

przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej;

– zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami florystycznymi;

– umiejętność kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych;

– projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych;

– rozwijanie uzdolnień i talentów;

– znajomość zasad dotyczących prowadzenia własnej kwiaciarni;

– udział w pokazach prowadzonych przez mistrzów florystyki w celu podnoszenia swoich umiejętności.

Accessibility