Stolarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie  stolarza powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
1)wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
2)wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn u urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3)wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Accessibility