Technik rolnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej do:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

W zakresie kwalifikacji ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej do:

1) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej;

2) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Accessibility