Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

MASZ PROBLEM – ROZMAWIAJ!!

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA I POMOCY?
Pedagog szkolny – osoba, która nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje,
nie wyśmiewa, a wysłucha, zrozumie, doradzi, pomoże )

Kontakt z pedagogami szkolnymi ZSRB
poprzez e- dziennik i e-mail:

Iwona Zajc – izajc@zsrb.leszno.pl
Monika Grześkowiak – mgrzeskowiak@zsrb.leszno.pl

 

Instytucje pomocowe działające w Lesznie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie ul. Chrobrego 15
tel. 65 529 64- 71   email: poradniapedag@autograf.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Słowiańska 59 B tel. 65 520 27 32
Poradnia Rodzinna ul. Mickiewicza 2/3 tel. 607 691 981
Biuro ds. Uzależnień ul. Poniatowskiego 11 tel. 65 529 87 27
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Korczaka 5 tel. 65 520 70 46
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Niepodległości 27c tel. 65 529 98 65

TELEFONY INTERWENCYJNE

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
– jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc.  Z numerem 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8:15-20:00.z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych

988 – Psychologiczny Telefon Zaufania

116 123 – Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym (Instytut Psychologii i Zdrowia) (pon.- piątek. 14:00 – 22:00)19 525 -Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie Psychicznym

116 111 – Ogólnopolski bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 000 – Telefon Kryzysowy( mogą z niego skorzystać młode osoby, które myślą o ucieczce z domu, ale także wszystkie osoby, które wiedzą coś o losach zaginionych. Linia obsługiwana jest przez całą dobę, a połączenie jest całkowicie bezpłatne)

338 515 668 – Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania: Narkotyki – Narkomania

Zostaw odpowiedź

Accessibility