Dekarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:
1) wykonywanie pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz  odwodnień połaci dachowych;
2) wykonywanie montażu okien dachowych, włazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialne;
3) wykonywanie naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnień połaci dachowych.

Accessibility